EHRM verwerpt detentie als mensonwaardig

In een recent arrest - Marcello Viola tegen Italië (13 juni 2019) - heeft het Europese Mensenrechtenhof voor het eerst uitdrukkelijk gesteld dat het beroven van iemands vrijheid zonder dat er geïnvesteerd wordt in resocialisatie en herintegratie strijdig is met de menselijke waardigheid. Voor het Rechtskundig Weekblad schreef Joëlle Rozie (Universiteit Antwerpen) een reflectie bij… Lees verder EHRM verwerpt detentie als mensonwaardig