QUOTES

Sommige mensen dragen sinds hun geboorte de trieste stigma’s waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn, want ze hebben hun afkomst niet kunnen kiezen – William Shakespeare

In de laatste decennia zijn wetenschappers er dankzij onderzoek op terreinen als de neurowetenschap en de gedragseconomie in geslaagd om de mens te hacken en met name veel meer inzicht te krijgen in de manier waarop mensen beslissingen nemen. Wat blijkt nu? Onze keuzes op het gebied van alles, van voeding tot partners, vloeien niet voort uit een mysterieuze vrije wil, maar uit miljarden neuronen die in een fractie van een seconde allerlei kansberekeningen uitvoeren. (…) Zolang we dachten dat dergelijke emoties en verlangens aan een immateriële geest ontsproten, leek het logisch dat computers nooit in staat zullen zijn om menselijke chauffeurs, bankiers en juristen te vervangen, want hoe kan een computer de door God geschapen menselijke geest bevatten? Maar als die emoties en verlangens in wezen niet meer zijn dan biochemische algoritmen, dan is er geen reden waarom computers die algoritmen niet zouden kunnen ontcijferen, en nog een stuk beter dan de gemiddelde homo sapiens ook.  – Yuval Noah Harari, 21 lessen voor de 21ste eeuw

Imposing normative responsibility on a person is not intended to suggest that, being who they are, they should acted differently, but to make them differently. – Golan Luzon

A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.  – Albert Einstein

If I hadn’t spent so much time studying Earthlings,” said the Tralfamadorian, “I wouldn’t have any idea what was meant by ‘free will.’ I’ve visited thirty-one inhabited planets in the universe, and I have studied reports on one hundred more. Only on Earth is there any talk of free will. ​ Kurt Vonnegut

Degene die rationeel probeert te straffen, doet dat niet met het oog op de wandaad die nu in het verleden ligt – want wat gebeurd is, is gebeurd – maar met het oog op de toekomst, opdat de overtreding niet herhaald zal worden, noch door hem noch door anderen die zorgen dat hij gestraft wordt (…). Men straft om af te schrikken. – Plato

De toekomst is het enige wat we kunnen veranderen, en het is feitelijk het enige leven dat we hebben – Martha Nussbaum

Het sterkste inzicht, dat van de volledige onvrijheid van de menselijke wil, is niettemin het armste aan succes, want het heeft altijd de sterkste tegenstander gekend: de menselijke ijdelheid. – Nietzsche

Wie helemaal geen filosofische scholing gehad heeft, geeft anderen de schuld van fouten die hij zelf maakt. Wie enige scholing heeft gehad, geeft zichzelf de schuld. Wie volledig geschoold is, geeft noch een ander noch zichzelf de schuld. – Epitectus

It is exactly as just to punish or reward people for their actions as it is to punish or reward them for the (natural) colour of their hair or the (natural) shape of their face. – Galen Strawson

Everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. It is determined for the insect as well as for the star. Human beings, vegetables or cosmis dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible player. – Albert Einstein