ACTIVITEITEN

CONSEQUENT – het netwerk van vrije wilsceptici – organiseert op geregelde tijdstippen activiteiten over thema’s die nauw verbonden zijn met het al dan niet bestaan van de vrije wil en de gevolgen die dit heeft voor maatschappij en individu, zoals discussienamiddagen, lezingen, conferenties, boekvoorstellingen, etc.

De volgende activiteiten hebben binnenkort plaats op:

zondag 2 december 2018 van 10u tot 12u30 (opgelet: uitgesteld naar nieuwe datum!)

Café matinée: Wat betekent vrije wilscepticisme voor uw eigen portemonnee?

De derde editie van onze Café Matinée heeft als onvermijdelijke thema: ongelijkheid, herverdeling, pech en geluk. Treft ons geen verwijt voor af te keuren daden, dan hebben we ook geen verdienste aan lovenswaardige daden. Als alles een kwestie is van pech of geluk, dan is elke ongelijkheid in welvaart, reputatie, status eigenlijk onverdiend. Iedereen gelijk dan maar?

Deze Café Matinée onderzoekt in drie blokken de sociale gevolgen van het vrije wilscepticisme. Als deze filosofie het bij het rechte eind heeft, welke argumenten overtuigen om meer te verdienen dan je buurman? Welke goede redenen heb je om solidariteit met pechvogels te weigeren? Welke fiscale ingrepen vloeien voort uit het vrije wilscepticisme? Moet je progressieve belasting verdedigen of is een vlaktaks logischer? Heb je nog het recht om schandalig rijk te worden of wordt elk inkomen boven een bepaald plafond voor 100% belast? Kunnen kinderen nog wel erven van hun ouders? En moet je behalve arbeid, kapitaal ook talent belasten?

Het geheel wordt deskundig ingeleid, minutieus voorbereid, gelardeerd met filmfragmenten en vakkundig gemodereerd door Luc Decleir.

Voorbije activiteiten:

zondag 18 november 2018 van 10u tot 12u30:

Het ABC van Vrije Wilscepticisme

CONSEQUENT verwelkomt geregeld nieuwe geïnteresseerde gasten. Een gedegen kennismaking met het vrije wilscepticisme is geen overbodige luxe. Niet alleen voor de nieuwkomers, maar misschien ook voor de “anciens” die het allemaal nog eens helder en logisch uitgelegd willen krijgen. Wat verstaat men onder ‘vrije wil’? Waarom zou ‘vrije wil’ niet bestaan? Wat met schuld, morele verantwoordelijkheid en verdienste? We geven een introductie maar vullen die ook aan met recente inzichten, bevindingen en studies.

zondag 21 oktober 2018 van 10u tot 12u30:

Het andere slachtoffer: de getuigenis van Annemie Van Camp

Vaak wordt beweerd dat vooral slachtoffers om vergelding vragen. De pijn die zij voelen, moeten daders ook voelen. Hun kwaadheid roept om een harde aanpak. Sommigen zijn zelfs van mening dat schuld en morele verantwoordelijkheid hun oorsprong vinden in verplicht respect voor de gevoelens van het slachtoffer. Beweren dat hun pijn pech of onheil is, zou hun waardigheid aantasten. Maar klopt dit wel? Een getuigenis die deze visie aanvecht, is afkomstig van Annemie Van Camp die haar broer een paar jaar terug door moord verloor. Zij zocht niet alleen de moordenaar in de gevangenis op, maar ontwikkelde ook een scherpe analyse van wat het betekent om slachtoffer te zijn en hoe je op een andere manier kunt omgaan met daders van heel ernstige misdrijven. CONSEQUENT leidt de pakkende getuigenis in, geeft duiding bij het verhaal en modereert de discussie achteraf.

Annemie werkte begin dit jaar mee aan een VRT-reportage waarvan je hier een fragment vindt [link].

Lezing  Jan Kersschot over non-dualiteit en vrije wil

Non-dualiteit betekent “niet-tweeheid”. De werkelijkheid, die zich als tweevoudig (duaal) aan ons schijnt voor te doen, is in essentie non-duaal. Al de grenzen die we trekken tussen het ene en het andere, tussen verleden en toekomst, tussen ik en de anderen, tussen goed en kwaad, zijn niet zozeer gebaseerd op directe ervaring maar zijn eerder ontstaan door onderlinge afspraak en gewoonte. Omdat we allemaal via taal en opvoeding geprogrammeerd zijn om voornamelijk duaal te denken, worden deze programma’s zelden in vraag gesteld. Eén van die programma’s waar non-dualiteit een vraagteken bij plaatst is het geloof een persoon te zijn met vrije wil.

Dr. Jan Kersschot heeft verschillende boeken over non-dualiteit geschreven. In zijn lezingen nodigt hij de toehoorders uit om samen op een kritische maar onbevangen manier een aantal ideeën die de meeste mensen in onze maatschappij voor waar aannemen, opnieuw onder de loep te nemen.

Café Matinée Wat doe je dan met schuld en verantwoordelijkheid?

Een vervolg op onze succesformule. In Café Matinée onderzoeken we posities en argumenten in het vrije wildebat op een eigenzinnige en interactieve wijze. Thema van deze aflevering: wat met schuld en verantwoordelijkheid als een vrije wil niet bestaat? Een filosoof schetst opnieuw de contouren van de discussie. Voor- en tegenstanders krijgen terug een tribune. Onze vaste moderator, Luc De Cleir, zwengelt het debat aan, maar grijpt even kordaat in wanneer de emoties te hoog oplopen. Iedereen opnieuw welkom in onze filosofische variant van De Zevende Dag! 

Lezing van Elizabeth Shaw (School of Law – Aberdeen University) & Robert Blakey (Faculty of Law – Oxford University) over:

Neurobiological Determinism and Intuitions about Retributive Punishment [abstract talk]

Café Matinée. Natuurlijk bestaat de vrije wil (niet)!

Deze Café Matinée onderzoekt posities en argumenten in het vrije wildebat. De vorige edities leerden ons veel, maar over de vrije wil ging het net niet. Vandaar. Dit debat brengen we nu op speelse, beeldrijke en interactieve wijze. Een filosoof schetst de contouren van de discussie in een benzinestation, een middelaar filosofeert over een kaatsende tennisbal en een rechter krijgt jullie stil met het verhaal over zijn zieke grootvader. Voor- en tegenstanders van de vrije wil krijgen een tribune. Onze moderator, Luc De Cleir, zwengelt de discussie aan, maar grijpt kordaat in wanneer de emoties te hoog oplopen. Iedereen welkom in onze filosofische variant van De Zevende Dag!

Lezing van JULES MULDER (Nl): (GEEN) LEVEN MET PEDOFILIE

Het hebben van seksuele verlangens naar kinderen is niet iets waar men voor kiest. Pedofiel zijn betekent een leven lang onthouding, geheimhouding of uitstoting. De maatschappelijke afkeer wijst naar moedwilligheid en slinksheid, terwijl de pedofiel zich slachtoffer voelt van zijn eigen geaardheid. In hoeverre is bij pedofilie en pedoseksueel gedrag sprake van een keuze? Zo nee, wat betekent dat? Zo ja, hoe ver gaat dat? In deze lezing zal het verschijnsel pedofilie besproken worden, de behandeling van pedofielen en de rol van de eigen verantwoordelijkheid daarbij. Ook zal op de maatschappelijke afkeer worden ingegaan en zullen voorstellen voor beïnvloeding aan bod komen.

Jules (J.R.) Mulder (1950) is psycholoog-psychotherapeut en specialist op het gebied van pedofilie. Hij is oprichter van forensische polikliniek de Waag en heeft daar 20 jaar leiding aan gegeven. In 2015 is hij daar met pensioen gegaan. In 2012 was hij initiatiefnemer van Stop it Now!, een preventief programma voor mensen met pedofiele gevoelens en hun families en hij is hier voorzitter van. Hij spreekt in binnen- en buitenland over de behandeling van daders van pedoseksuele delicten. Hij heeft gepubliceerd over pedofilie, huiselijk geweld en ambulante forensische behandeling.

CONFERENCE: JUSTICE WITHOUT RETRIBUTION III (2 & 3 juni 2017)

The conference is the third in a series of conferences organized by the recently developed The Justice Without Retribution Network which brings together world-leading academics (Derk Pereboom, Adrian Raine, Bruce Waller, Thomas Nadelhoffer) and promising early career researchers, from a range of jurisdictions. The main focus of the conference involves original and timely proposals for non-retributive criminal justice, including but not limited to programs focused on rehabilitation and restoration.

programma

titles and abstracts

BERT LEURIDAN (Universiteit Antwerpen)

Waarom causaliteit een moeras is (21 mei 2017)

De Amerikaanse filosoof Peter van Inwagen schreef ooit: “Causality is a morass in which I for one refuse to set a foot. Or not unless I am pushed.”  Vrije wilsceptici kunnen niet anders dan dit avontuur aangaan. Het beginsel van causaliteit – alles heeft een oorzaak – is een veelgehoorde reden om de vrije wil af te wijzen. We doen dit echter met een ervaren gids die dit gevaarlijke terrein als zijn broekzak kent. Zelf is hij een agnost op het vlak van vrije wil, maar over causaliteit heeft hij een heldere visie. De lezing van Bert Leuridan is meteen de kick off activiteit van onze denktank. Na afloop bieden we een drankje aan.

[slides voordracht]

Advertenties